De Schoolzaak is een kleinschalige onderwijspraktijk voor kinderen van 4 t/m 14 jaar.
De onderwijsbehoefte van het kind, persoonlijke aandacht voor iedere leerling en advies aan de ouders staan centraal.

Onderwijsadvies

Naast onderwijsondersteuning voor kinderen kunnen ouders ook voor advies terecht bij De Schoolzaak. De hulpvraag van ouders kan zowel didactisch als pedagogisch zijn. Met een passend advies proberen we samen het uiteindelijke doel te bereiken. Dat lukt niet altijd en dan is doorverwijzing naar een specialist een volgende stap.

Lessen

Bijles

Voor kinderen in groep 1 en 2 biedt De Schoolzaak hulp bij taal- en rekenontwikkeling. Dit is een voorbereiding op taal- en getalbegrip, woordenschat en beginnende geletterdheid.

Voor kinderen in groep 3 t/m 8 biedt De Schoolzaak bijles voor o.a. taal, spelling, lezen, rekenen en de zaakvakken.

Deze doelgroep kan ook hulp krijgen bij de voorbereiding op de Cito-toetsen die twee keer in het schooljaar worden afgenomen. Voor kinderen uit groep 8 is er de gelegenheid om zich op een rustige manier voor te bereiden op de Eind toets.

Een goede voorbereiding is het halve werk:

 • kinderen leren op een ontspannen manier de toets te maken,
 • wat te doen als je het even niet meer weet,
 • probeer eruit te halen wat je in je mars hebt,
 • haal een eindresultaat dat bij je past!

Observatieles

Ouders hebben soms een specifieke hulpvraag, te denken aan:

 • is mijn kleuter klaar voor groep 3? m.a.w. is mijn kind schoolrijp of is een extra kleuterjaar verstandiger?
 • hoe groot is de achterstand bij een bepaald vak?
 • moet mijn kind doubleren?
 • wellicht een ander dilemma.

Tijdens een observatieles krijgt het kind gerichte opdrachten. Na de les verwerk ik mijn bevindingen in een verslag en volgt een adviesgesprek met ouders. Een observatieles duurt ongeveer een uur.

Drempeltest

De Drempeltest geeft voor kinderen in groep 7 en 8 een genuanceerd advies voor het voortgezet onderwijs. Deze test richt zich op de aanleg van de leerling “wat zit erin ? “ en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie over de schoolprestaties “wat komt eruit?”

De Drempeltest geeft voor kinderen in groep 7 en 8 een genuanceerd advies voor het voortgezet onderwijs. Deze test richt zich op de aanleg van de leerling “wat zit erin ? “ en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie over de schoolprestaties “wat komt eruit?”

De test bestaat uit een drietal onderdelen:

 • Theoretisch/verbaal deel
 • Praktisch/wiskundig deel.
 • Leer motivatie test.

De Drempeltest kan het hele jaar worden afgenomen. De uitslag van de test kan ouders en kind helpen een afgewogen schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs te maken. De uitslag moet gezien worden als een aanvulling op het schooladvies van de groepsleerkracht.

De Drempeltest is een prima test voor beelddenkers en kan als second opinion gebruikt worden.

Coaching

Soms lopen kinderen vast op school. Een vaak gehoorde uitspraak is: “het zit er wel in maar het komt er niet uit”. Er wordt al snel over een leerprobleem gesproken te denken aan dyslexie, dyscalculie, faalangst, negatief zelfbeeld of concentratieproblemen. De Schoolzaak helpt kinderen graag om een manier van leren te vinden die bij hen past.

Leertalent en Krachtig anders leren.